ક્યાંક પ્રેમ નો સ્વીકાર કરવામાં મોડું ન થઇ જાય

એક નાનું એવું રૂડું રૂપાળું પંખી બગીચામાં ખીલેલા એક સફેદ ફૂલ પર જ ઊડ્યા કરતુ હતું, ફૂલે પંખી ને પૂછ્યું , ” તું કેમ મારી આસપાસ જ ઊડ્યા કરે છે ” પંખી એ હસતા હસતા કહ્યું , ” કબર નહિ કેમ પણ તારાથી દુર જવાની મને ઇસ્છા જ નથી થતી , મને bas એમ જ થાય છે કે હું તને એક ક્ષણ પણ મારી નજરથી દુર ન કરું ,”

ફૂલ ને થયું કે આ તો સાલું માથે પડ્યું છે અને મારો પીછો મુકે તેમ લાગતું નથી , મારે કોઈ ઉપાય કરીને આને મારાથી દુર કરવું જ પડશે , એને પંખીને કહ્યું ,” તું કાયમ મારી સાથે રહેવા ઇસ્છે છે ? ” પંખી આ સંભાળીને એકદમ આનંદમાં આવી ગયું એવુ લાગ્યું જાણે કે આખી પૃથ્વી પરનું સુખ ભગવાને એને આપી દીધું, એને તો તુરંત જ કહ્યું, ” હા હું કાયમ તારી સાથે જ રહેવા માંગું છું,”

ફૂલે કહ્યું, ” જો હું અત્યારે સફેદ છું જયારે હું લાલ થઇ જઇશ ત્યારે આપણે બંને કાયમ માટે એક થઇ જઇશું , ” આ સંભાળીને પેલું પંખી નાચવા લાગ્યું અને ગાવા લાગ્યું, ફૂલ વિચારમાં પડી ગયું કે હું તો સફેદ ચુ લાલ તો થવાનું જ નથી, આ તો આનો પીછો છોડાવવા માટે મેં આમ કહ્યું પણ આતો એવું માની બેઠું લાગે છે કે હું લાલ થઇ જઇશ, એની બુધ્ધી કામ કરતી બંધ થઇ ગઈ લાગે છે,

પેલા ફૂલની આસપાસ ખુબ કાંટા હતા, પંખીએ ગાતા-ગાતા અને નાચતા નાચતા પોતાના શરીરને કાંટા સાથે અથડાવવાનું સારું કર્યું પંખીના શરીરમાંથી લોહીના છાટાં ઉડીને ફૂલ પર પાડવા માંડ્યા અને ફૂલ ધીમે ધીમે લાલ થવા લાગ્યું,

થોડી વારમાં પંખીનું આખું શરીર વિંધાય ગયું અને પેલું સફેદ ફૂલ લાલ થઇ ગયું, ફૂલને હવે સમજાયું કે પંખી એને કેટલો પ્રેમ કરે છે ! એ ધાયલ પંખી પાસે પોતાના પ્રેમનો એકરાર કરવા નીચું નમ્યું અને કહ્યું, ” દોસ્ત મને માફ કરજે, હું તો તારા પ્રેમ ને મજાક સમજતો હતો પણ મને હવે તારો પ્રેમ સમજાય છે અને અનુભવાય પણ છે, હું પણ તને પ્રેમ કરું છું દોસ્ત ” ફૂલ સતત બોલાતું જ રહ્યું પણ સામે કોઈ જ જવાબ ન મળ્યો ત્યારે ફૂલ ને સમજાયું કે હવે ધણું મોડું થઇ ગયું છે,

આપણા જીવનમાં પણ આવું બનતું હોય છે કોઈ આપણને ખરા દિલથી ચાહતું હોય છે અને આપણે માત્ર એને મજાક સમજીએ છીએ … જાળવજો… સંભાળજો… ક્યાંક પ્રેમ નો સ્વીકાર કરવામાં મોડું ન થઇ જાય !..