એક સ્ત્રીને શું જોઈતું હોય છે??

રાજા હર્ષવર્ધન યુધ્ધમાં હારી ગયો. તેને હાથકડીઓ પહેરાવીને પાડોશી રાજાની સામે હાજર કરવામાં આવ્યો. પાડોશી દેશનો રાજા પોતાની જીતથી ખુશ હતો એટલે તે રાજાએ હર્ષવર્ધનની સામે એક પ્રસ્તાવ રાખ્યો.. “જો…

क्या आप इंसान हैं या अपने अंदर छिपा रखा है कोई मुखौटा

आत्मविश्लेशन करें, क्या आप इंसान हैं या अपने अंदर छिपा रखा है कोई मुखौटा बात उस समय की है जब गुलामी की प्रथा प्रचलित थी। यूनान में झांथस नामक एक अत्यंत…

अर्जुन एक महत्त्वपूर्ण प्रशन

गीता का भगवान शिव परमात्मा या श्रीकृष्ण ?      अर्जुन एक महत्त्वपूर्ण प्रशन जिसका उत्तर भगवान  इस  प्रकार देते  हैं ! अर्जुन  ने प्रशन पूछा कि सबसे पहले आपने…

खाली डिब्बा – इलेक्ट्रिकल फैन

मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के बारे में बताया जा रहा था। कुछ देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर ने बच्चों को…

हमारी ख़ुशी दूसरों की ख़ुशी में छिपी हुई है

एक बार पचास लोगों का ग्रुप।  किसी मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। मीटिंग शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि  स्पीकर अचानक ही रुका और सभी पार्टिसिपेंट्स…

जब राम को पता चली लक्ष्मण की सच्चाई

लक्ष्मण जी के त्याग की अदभुत कथा । एक अनजाने सत्य से परिचय— -हनुमानजी की रामभक्ति की गाथा संसार में भर में गाई जाती है। लक्ष्मणजी की भक्ति भी अद्भुत…

शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है क्या है इसमें वैज्ञानिक पक्ष ?

भगवान शिव को विश्वास का प्रतीक माना गया है क्योंकि उनका अपना चरित्र अनेक विरोधाभासों से भरा हुआ है जैसे शिव का अर्थ है जो शुभकर व कल्याणकारी हो, जबकि…